place-order

You are here:محصولات تجهیرات ابزار دقیق تجهیزات اندازه گیری دبی و فشار و سطح سنسور سطح سنج اولتراسونیک (اولتراسونیک لول سنسور)

سنسور سطح سنج اولتراسونیک (اولتراسونیک لول سنسور)

سنسورهای آلتراسونیک برای مایعات بسیارویسکوز استفاده می شود.آنها همچنین برای تسویه آب و کنترل پمپ در اندازه گیری های جریان کاربرد دارند.این سنسورها امواج اکوستیکی با فرکانس بالا (200KH تا 20KH) از خود ساطع می کنند که منعکس شده و توسط مبدل شناسایی می شوند.

سنسورهای سطح اولتراسونیک، تحت تاثیر صدا، رطوبت، درجه حرارت و فشار هستند.از فاکتورهای تصحیح برای اصلاح و بهبود سطح و دقت اندازه گیری می توان استفاده کرد.اغتشاش، فوم، بخار، مه شیمیایی و تغییر در غلظت مواد فرآیند نیز بر پاسخ سنسورها تاثیر می گذارند. اغتشاش و فوم مانع از این می شوند که صدای امواج به درستی به سنسور منعکس شوند. مه، بخار شیمیایی و بخارات، امواج صوتی را تغییر و یا جذب می کنند و تغییر در غلظت باعث تغییر در مقدار انرژی امواج صوتی شده که به سنسور منعکس می شود. برای جلوگیری از این اشتباهات ولز ( STILLING WELLS) و (WAVEGUIDES) مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

 


 
 
 
Ultrasonic level sensor Steelface

Ultrasonic level transmitter

4 - 20 mA | 8178 series

Ultrasonic level sensor

0.2 - 10 m, max. 125 kHz…

 

 

 


 
 
 

Ultrasonic level sensor

Prosonic series

Ultrasonic level transmitter

ULT series

Pressure resistant

ultrasonic level sensor

max. 3.4 m| UP56-2

 

 

 


 
 
 

Ultrasonic level transmitter

0.25 - 5 m, -0.2 - 2 bar…

Ultrasonic level transmitter

max. 11 m | Rosemount…

Ultrasonic level transmitter

 

 

 


 
 

Ultrasonic level sensor with

digital output

±0.00026 g/cm3 | KRILPRO

Ultrasonic liquid level sensor

max. 1 500 mm, IP65…

Pressure resistant ultrasonic

level sensor hps+