place-order

You are here:محصولات تجهیرات ابزار دقیق تجهیزات اندازه گیری دبی و فشار و سطح سطح سنج مافوق صوت (اولتراسونیک لول سویچ)

سطح سنج مافوق صوت (اولتراسونیک لول سویچ)

سوئیچ لول آلتراسونیک برای مایعات بسیارویسکوزو نزدیک به جامدات استفاده می شود.آنها همچنین برای تسویه آب و کنترل پمپ در اندازه گیری های جریان های عبوری از کانال های رو باز کاربرد دارند.این سنسورها امواج اکوستیکی با فرکانس بالا (200KH تا 20KH) از خود ساطع می کنند که در برخورد با سیال منعکس شده و توسط مبدل شناسایی می شوند.

 

 

 

                
       
 
    

Ultrasonic liquid level switch

max. 350 ºF, max. 1 000

Ultrasonic liquid level switch

-200 - 450 °C | UTS™

Non-intrusive ultrasonic level switch

SpotCheck Series…

 

 

 

     

 

 
 

Miniature ultrasonic level switch

LL-01

Ultrasonic level switch

GS series

Ultrasonic level switch

-7 - 60 °C, max. 30 psi…

 

 

 

     

 

 
 
Non-intrusive ultrasonic level switch

Ultrasonic liquid level switch

0 - 135 bar | 721

Ultrasonic liquid level switch

ASL400 Series

 

 

 

     

 

 
 

Ultrasonic liquid level switch

ATEX | Echotel® 961

Ultrasonic liquid level switch

max. 5.5 m | DL34

Non-intrusive ultrasonic level switch

ATEX | SONOCONTROL 15