place-order

نورسنج

نورسنج وسیله ایست برای اندازه گیری مقدار نور .در عکاسی نور سنج برای تعیین مقدار نور ،جهت تنظیم ومیزان ورودی آن به دوربین مورد استفاده قرار میگیرد.به طور معمول یک نورسنج شامل یک پردازشگر که ممکن است به صورت دیجیتال ویا آنالوگ باشد ،امکان تعیین سرعت شاتر وعدداف را به عکاس میدهد البته نور سنج ها با درجه سرعت فیلم مورد استفاده مچ میباشند.


 

 

 

 
 
     

Digital light meter

HHLM-2, HHLM-1, HHLM-1MV

Digital light meter

0.1 - 150 000 lux | LX

 Digital light meter

 

 

 

 
 
     
Digital light meter
Digital light meter 615
Digital light meter Jaz-ULM-200

 

 

 

 
 
     
Digital light meter max. 200 000 Lux| LT300
Digital light meter max. 200 000 lx | SO…
Pocket digital light meter T-10A 

 

 

 

 
 
     
Digital light meter
Digital light meter HT 309
Digital light meter 20 to 200,000 lx | 3423