place-order

چرخش نما (استروب اسکوپ)

ابزاری است که اجسام دارای حرکت یا حرکت تکراری را به نظر ساکن یا دارای حرکت آهسته نشان میدهد.با استفاده از این وسیله میتوان سرعتی و زمانی را که جسم طی کرده را بدست آورد

.

 

 

 
 
     
Hand-held digital stroboscope

Hand-held digital stroboscope

1200 Lux | Rolux 2.0

Hand-held digital LED stroboscope

30 - 300 000 rpm | TKRS…

 

 

 

 
 
 
 

Hand-held digital stroboscope

40 - 12500 rpm | DT-400

Hand-held digital stroboscope

max. 600 Lux, 1 - 435 Hz…

 Hand-held digital LED stroboscope

220 V, 50 Hz | 461831

 

 

 

 
 
     

Digital stroboscope

with separate hand lamp

0.5 - 300 Hz…

Digital stroboscope

40 - 35 000 FPM…

Stationary LED stroboscope

60 - 120 000 FPM, 1 950… 

 

 

 

 
 
     
Digital stroboscope DT-2239A-1

Hand-held analog stroboscope

Drelloscop 1007

 Digital stroboscope

max. 25.000 fpm | HD25