place-order

رمزگذار خطی مطلق

شمارنده های خطی، سنسور هایی هستند که با یک مقیاس موقعیت را مشخص می کند . سنسور آن مقیاس تعین شده را می خواند و به یک سیگنال دیجیتال یا آنالوگ تبدیل می کند، که قابل تبدیل به موقعیت و ... است.

 

 

 mitutoyo-L4906
 honeywell dr-johannes-heidenhain-gmbh-L155
magnetic-absolute-linear-encoders-for-harsh-environments-4906-2519257   magnetic-absolute-linear-encoders-12365-2792793 sealed-optical-incremental-linear-encoders-155-2516305 

Magnetic absolute linear encoder

for harsh environment AT543

Magnetic absolute linear encoder

Sealed optical incremental

linear encoder LS 600  

 

 

 

 renishaw-L5200 elcis-encoder-L13774  siko-gmbh-L16025
laser-linear-encoders-5200-2614471
 sealed-optical-incremental-linear-encoders-13774-2644177 magnetic-length-and-angular-measurement-systems-16025-2677689
Laser linear encoder max. 60 m

Sealed optical incrementa

l linear encoder UL, ISO 9001:2008

Magnetic length and angular

measurement system 

 

 

 

 atek-sensor-technologie-L50380
 elgo-electric-L15313 fagor-L5688
 guided-magnetic-linear-encoders-50380-3057895 miniature-magnetic-incremental-linear-encoders-15313-2428383  optical-absolute-linear-encoders-5688-2265095 
Guided magnetic linear encoder MLC420

Miniature magnetic

incremental linear encoder

0.1 - 0.001 mm | GMIX1A


Optical incremental linear encoder

140 - 3 040 mm | G series  

 

 

 

 lika-L14943  magnescale-europe-gmbh-L20328 newall-L6139
 magnetic-absolute-linear-encoders-14943-2762737  optical-incremental-linear-encoders-with-counter-display-20328-2588973  compact-optical-incremental-linear-encoders-6139-2408081

Magnetic absolute linear encode

r SMAG

Optical incremental linear encoder

with counter display 0.5 µm | GB-ER(SR138R)

Compact optical incremental linear

encoder IP67, 1 µm | MCG-TT