place-order

رمزگذار چرخشی مطلق

شمارنده های مطلق از دو دسته مکانیکی و نوری تشکیل شده و معمول برای هر زاویه از شفت یک کدثابت می دهند. شمارنده های مطلق معمولا بعد از قطع شدن جریان اطلاعات موقعیت را حفظ می کنند.

 

 

pepperl-fuchs-L7315 
 sick-L894 asm-L7141
absolute-multiturn-rotary-encoders-7315-2379155   multiturn-absolute-hollow-shaft-rotary-encoders-4959-2329795  magnetic-absolute-rotary-encoders-7141-2953627
Absolute multiturn rotary encoder max. 30 bit

Multiturn absolute hollow-shaft

rotary encoder 6000 rev/min


Magnetic absolute rotary encoder

max. 10 000 rpm | AWS2  

 

 

 

 

 baumer-bourdon-haenni-L7499
hengstler-L5789  bei-industrial-encoder-division-L7192
optical-multiturn-absolute-hollow-shaft-rotary-encoders-179-2575941   high-resolution-absolute-rotary-encoders-5789-2406937 optical-absolute-rotary-encoders-7192-2417073 
Optical multiturn absolute hollow-shaft rotary encoder max. 6 000 rpm | G0LMH
High resolution absolute rotary encoder 12 - 16 bit | AR63
Optical absolute rotary encoder max. 12 000 rpm | H25 ®

 

 

 

 

 camille-bauer-ag-L54876
elcis-encoder-L13774  kubler-L1934
absolute-hollow-shaft-rotary-encoders-54876-2608469   absolute-rotary-encoders-13774-2364861 large-axle-hollow-shaft-absolute-rotary-encoders-1934-2532877 

Absolute hollow-shaft rotary encoder

KINAX HW730/HW730-Ex

Absolute rotary encoder

Large-axle hollow-shaft

absolute rotary encoder

IP65, CANopen, DeviceNet

 

 

 

 lika-L14943
siko-gmbh-L16025  tr-electronic-gmbh-L1465
high-resolution-absolute-rotary-encoders-14943-3542695   geared-potentiometer-absolute-rotary-encoders-16025-2452223  double-absolute-rotary-encoders-with-integrated-coupling-1465-2555653

High resolution absolute rotary encoder

Ø 58 mm | Hx58 FB, Hx58S FB, HxC58 FB

Geared potentiometer absolute rotary encoder

Double absolute rotary encoder with integrated coupling 58 mm | CDK