place-order

آموزش اندازه گیری دما (19)

هنگام اندازه گیری با دماسنج های مقاومتی ، عوامل مختلفی که در ساختمان فیزیکی و در مدار الکتریکی آن وجود ندارد در مقدار دما تاثیر گذار است : -1 مقاومت ناشی از عایق بندی ناکافی بین اتصالات و ماده عایق که حسگر در درون آن قرار گرفته است مقاومت محدود و مشخصی قابل تعریف است . مقدار این مقاومت زیاد است. اگر بین اتصالات و ماده ای که مقاومت در آن قرار گرفته عایق بندی ضعیفی انجام شده باشد و یا اتصالی برقرار شود در مقدار دمای اندازه گیری شده تاثیر می گذارد و مقدار دما معمولا کمتر نشان داده…
نقاط ثابت در مقیاس بین المللی ITS90 تعریف شده اند تا مراجع لازم برای مقیاس کاری دما را فراهم سازند. این نقاط به نحوی انتخاب شده اند که در گستره های وسیع معقول مراجع قابل اعتمادی برای اندازه گیری دما ایجاد نمایند. از آنجا که آزمایشگاههای بسیار محدودی قابلیت ایجاد این نقاط را دارند و از طرفی لازم است که بین این نقاط درون یابی انجام شود ، نیاز به وسیله ای است که دقت این نقاط را به مقیاس کاربردی دما انتقال داده و این امکان را فراهم آورد که نقاط دمای مرجع ، بین نقاط ثابت ایجاد شوند.…
نکات قابل توجه در اندازه گیری دما به روش تماسی هنگام تماس آشکارساز، دما و توزیع دمای جسم مورد اندازه گیری تا حد امکان نباید تغییر کند. به این منظور رعایت نکات زیر الزامی است : برای اینکه شرایط رسانایی و همرفت گرما تغییر نکند بهتر است ظرفیت گرمایی بخش آشکار کننده در مقایسه با ظرفیت گرمایی جسم مورد اندازه گیری کوچک انتخاب شود. در مورد جسم مورد اندازه گیری با اندازه کوچک دقت خاصی باید بعمل آید. هرگاه دمای جسم مورد اندازه‌گیری یا دمای اطراف آن نامتعادل باشد، بخش آشکار کننده را در امتداد ناحیه همدما قرار دهید بطوریکه…
انواع دماسنج های تابشی و کارایی و مشخصات آنها نوع دماسنج گستره دمای کاری مشخصات دماسنج تابشی با آشکار ساز کوانتومی دماسنج تابشی سیلیکونی 300 تا 3500 ـ طیف طول موجی از 2/0 تا 1/1 میکرومتر ـ دارای توان ترموالکتریکی نوری ـ پاسخ مناسب ـ پایداری بالا ـ نسبتاً ارزان ـ مناسب بعنوان استاندارد مرجع و استفاده در اندازه گیری دقیق دماسنج تابشی ژرمانیومی 250 تا 1500 ـ طیف طول موجی از 0.3 تا 1.8 میکرومتر ـ دارای توان ترموالکتریکی نوری ـ دماسنج تابشی سیلیکونی در دماهای بالا بهتر از دماسنج تابشی ژرمانیومی است. دماسنج تابشیPbS 50 تا 1200 ـ…
انواع دماسنج های پر شده و دوفلزی و کارایی و مشخصات آنها نوع دماسنج گستره دمای کاری مشخصات دماسنج دوفلزی 50- تا 500+ ـ با دوام و استفاده آسان ـ امکان کنترل و ثبت ساده دما ـ عدم امکان نشاندهی دمااز راه دور دماسنج های پر شده دماسنج پرشده از جیوه با نشاندهی سیستم فشار 50- تا 600+ ـ مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش ـ امکان نشاندهی، کنترل و ثبت دما از راه دور ـ خطی بودن درجه بندی دماسنج پرشده از مایع با نشاندهی سیستم فشار 100- تا 400+ ـ مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش ـ امکان…
انواع دماسنج های شیشه ای و کارایی انواع دماسنج گستره دمای کاری درجه سلسیوس مشخصات دماسنج های مایع در شیشه جیوه 38- تا 600+ ـ امکان اندازه گیری پایدار برای مدت طولانی با درستی نسبتاً بالا ـ شکننده و حساس به ضربه و ارتعاش ـ قابل استفاده بعنوان دماسنج استاندارد مرجع ـ کشش سطحی بالا (به دیواره لوله موئین نمی چسبد) جیوه-%7/8تالیم 55- تا 600+ ـ مناسب برای استفاده در دماهای پایین ـ قابلیت رؤیت بهتر نسبت به نوع جیوه ای ـ درستی پایین تر نسبت به نوع جیوه ای ـ کشش سطحی پایین (در نتیجه دیواره لوله موئین را…
انواع دماسنج های شیشه ای و مشخصات نوع دماسنج شیشه ای مشخصات بر اساس شکل دو لوله ای ـ درستی بالا ـ مناسب بعنوان دماسنج استاندارد مرجع ـ حساس به ضربه میله ای ـ درستی کمتر نسبت به نوع دو لوله ای ـ مقاومت بیشتر در برابر ضربه نسبت به نوع دو لوله ای ـ دارای کاربرد عام تابلویی ـ درستی کم ـ دارای درجه بندی با امکان رؤیت آسان بر اساس نوع فروبری با فروبری کلی ـ امکان اندازه گیری با درستی بالا ـ خواندن نشاندهی دشوار با فروبری جزئی ـ درستی کم ـ خواندن نشاندهی آسان ـ امکان…
روابط میان دماهای مختلف Tk=Tc+273.15               Tc=5/9(Tf-32)              Tf=9/5Tc+32 نقطه سه گانه آب 273.16 کلوین است و این نقطه دمای استاندارد بین المللی نامیده می شود. نقطه انجماد آب در فشار اتمسفر، 0 درجه سلسیوس است که 0.01 کلوین کمتر از 273.15 می باشد. اما اگر می خواهید  در این مورد واقعا دقیق باشید نقطه جوش آب 373.125 کلوین یا 99.975 درجه سلسیوس است. اما برای مقاصد عمومی فقط دمای 0 و 100 درجه سلسیوس به کار می رود.   دمای جوش آب در فشار اتمسفر                                     فارنهایت سلسیوس…
هدف از این مطلب بیان تعیین روشهای الکتریکی اندازه گیری دما است که در آن از تغییرات نیروی محرکه الکتریکی یا تغییرات مقاومت نسبت به دما استفاده می شود.   در این مطلب اصطلاحات و/ یا واژه ها با تعاریف زیر بکار می رود : دستگاه اندازه گیری: دستگاهی که به تنهایی یا همراه با وسایل تکمیلی برای اندازه گیری بکار می رود. استاندارد انداره گیری: دستگاهی که مقدار مشخصی را اعمال کرده و به عنوان مرجع برای اندازه گیری بکار می رود. حسگر دما:المانی است که به طور مستقیم نسبت به دما واکنش نشان می دهد. دما سنج مقاومتی:…
انتخاب و نصب دقیق حسگرهای دما می تواند کارآیی این حسگرها را تضمین کند که درنتیجه باعث افزایش کیفیت محصولات و بازدهی تولید خواهد شد. توصیه ی 1 : حسگر مناسب برای کاربرد موردنظر خود انتخاب کنید. ممکن است به نظر بدیهی برسد، اما جالب است بدانید که بازده فرآیند تا چه حد می تواند با به کارگیری ترموکوپل نامناسب دچار مشکل شود. شاخص هایی مانند زمان در دما، درجه دقت و نرخ سیکل گرمایی و محیط کاربری این تجهیزات می تواند بر روی بهترین انتخاب ممکن برای نوع ترموکوپل موردنظر به منظور دستیابی به کارآیی دقیق، اتکاپذیر و بلندمدت،…
صفحه 1 از 2